Servis za potrošnike bančnih storitev

Arhiv za Julij, 2013


Cena denarja je obrestna mera


Verjetno se bomo vsi strinjali, da je cena denarja opredeljena z časom in zneskom, kdaj in koliko denarja dobimo ter kdaj in koliko vrnemo. Običajno tej ceni pravimo obrestna mera. Vendar poleg obresti pogosto plačamo še razne stroške, ki seveda tudi vplivajo na ceno denarja. Tako ugotovimo, da pravega izraza za ceno denarja nimamo.

Še najbolj ustreza naziv je efektivna obrestna mera. V Excelu obstaja funkcija EFFECT. Ta funkcija preračuna obrestno mero pri uporabi proporcionalnega načina, v obrestno mero pri uporabi konformnega načina izračuna (o razlikah obeh načinov si lahko preberete na strani Razlika med proporcionalnim in konformnim izračunom).

Ta izračun Evropska Centralna Banka (ECB) opredeljuje kot anualizirana obrestna mera (Annualised agreed rate – AAR). ECB omenja tudi obrestno mero, v kateri so vračunani tudi stroški povezani z posojilom. Ta podatek imenuje stroškovna oz. efektivna obrestna mera (Annual percentage rate of charge – APRC).

Pustimo poimenovanje in se lotimo izračuna. Pravzaprav izračun ni možen, saj formula za izračun ne obstaja. Obstaja pa način, kako ta podatek poiščemo. Poiščemo ga tako, da vsa prejeta nakazila, in vsa dana plačila diskontiramo na isti dan. Diskontna stopnja, pri kateri je seštevek vseh diskontiranih nakazil in seštevek vseh diskontiranih vračil enak, je efektivna obrestna mera.

Izračun preprostega primera v Excelu lahko najdete na : How to calculate effective interest rate using Excel

Program za izračun tudi najbolj zapletenih primerov pa dobite na Izračun efektivne obrestne mere.

  • Share/Bookmark