Servis za potrošnike bančnih storitev

Arhiv za Oktober, 2014


Obrestno obrestni račun


V praksi se uporabljajo dve metodi za obračun obresti. Najbolj pogosta je proporcionalna ali enostavna metoda. To je navadni obrestni račun.

Obrestna mera je sestavljena z dveh podatkov : z procenta in števila dni v katerih se ta procent realizira. Če je obrestna mera 10% in velja za 365 dni, je pri proporcionalni metodi za en dan 1/365 od 10%, za 10 dni 10/365 od 10%… Se pravi sorazmerni del.

Pri obrestno obrestnem ali konformnem načinu je precej drugače. Tukaj se obračunane obresti takoj dodajo v osnovo za obračun za naslednje obdobje. Tako dobimo več obresti, če varčujemo daljši časa.

Razlika med obema obračunoma nastane, kadar se izračun obresti izvaja v krajših obdobjih kot je eno leto. Razlika sicer ni velika, vendar je pri visoki obrestni meri ali pri velikih zneskih kar občutna.

Izračun obresti

Razlika med obrestno obrestnim in proporcionalnim načinom obračuna obrest

Graf je narejen za 100% obrestno mero. Tako visoka obrestna mera je uporabljena, da je razlika bol očitna. Rdeča črta predstavlja proporcionalni način obračuna. Črta poteka ravno med 0 in 100%. Modra črta ponazarja obrestno obrestni način in poteka niže od rdeče. Seveda pa se pri 365 dneh združita pri 100%.

  • Share/Bookmark

Izračun obresti


Pred kratkim sem prenovil (praktično na novo naredil) program za izračun obresti. Prav vam lahko pride, če želite preveriti, če so vam pravilno obračunali obresti na TR-ju, ali če so vam pravilno izračunali zamudne obresti, ali če si želite izračunati obresti za vezana sredstva

Potrebni so sledeči podatki: obrestna mera, ali se naj uporabi konformni ali proporcionalni način izračuna obresti (sedaj je več v uporabi proporcionalni), začetni datum, začetni saldo in končni datum obračuna. Med začetnim in končnim datumom lahko dodate do 15 sprememb salda.

Upam, da bo komu v korist.

Izračun obresti

  • Share/Bookmark