Servis za potrošnike bančnih storitev

Arhiv za ‘nekategorizirano’


Five Ways To Benefit From Free Mortgage Loan Calculators


An astonishing 80 per cent of home buyers now conduct at least part of their home search on the Internet. In response to this influx of surfing home buyers, there is now a large number of free mortgage loan calculators available online. All of these calculators share basic core functions and some of them include additional features. But they all can provide valuable insight as you navigate the home mortgage process. Let’s take a look at some of the different types of free mortgage loan calculators available online, and see how we can put them to best use.

Monthly Payments

All free mortgage loan calculators are able to calculate monthly mortgage payments. All you have to do is enter your total mortgage amount and the length of the mortgage, along with the interest rate and the starting date of the mortgage. The calculator will take this information and show you the amount of your monthly mortgage payments.

Some free mortgage loan calculators include an additional feature that will let you calculate the beneficial impact of making extra payments on your mortgage. By entering additional monthly or annual amounts, or adding a one-time payment, you can predict how much earlier your loan pay-off date could occur.

Amortization

Free mortgage loan calculators can also help you figure out your amortization schedule. Whether or not your amortization schedule is based on prepayments, free mortgage loan calculators will help you compute the amount of a monthly payment.

amortization schedule

amortization schedule

Free mortgage loan calculators determine this by basing their calculations on your data: the principal amount borrowed, loan term, and the annual interest rate. Once the free mortgage loan calculator computes your monthly payment based on this data, you can then create the amortization schedule report.

Bi-Weekly Mortgage

Free mortgage loan calculators can also help you with your bi-weekly mortgage calculations. Making bi-weekly mortgage payments is a relatively painless way to pay additional amounts on your mortgage, saving you interest and shortening the mortgage term. Several free mortgage loan calculators can calculate what your bi-weekly payments will be and show you the amount of interest you will save.

To calculate your bi-weekly payments, total interest, and average interest each bi-weekly period, you will need to input into the free mortgage loan calculator the principal loan balance, the annual interest rate and the amortization. This should be enough for the tool to compute your savings on interest and monthly payments.

Scenarios

Here’s where the free mortgage loan calculators start to get interesting. They help you answer the “what if” questions. You can compare different scenarios to see which course of action leads to the most desirable outcome. For example, you can figure out how the size of your down payment can affect your monthly mortgage payments.

Missing Variable

Free mortgage loan calculators can also help you determine missing variables of a loan. For instance, you can find out how much money you would have to earn in order to afford one.

Payments over a period

Payments over a period

There are many very good free mortgage loan calculators available online, each equipped with different functions. Just enter “free mortgage loan calculator” in your favorite search engine, and you’ll be rewarded with millions of choices. Explore, compare, and find one you’re comfortable using. It will become your tireless advisor, providing the answers you need for a good home mortgage decision.

  • Share/Bookmark

Izračun obresti sedaj tudi v PDF obliki


Dobra novica za vse, ki že poznate program za izračun obresti in tudi za tiste, ki ga še niste uporabljali in vam bi izračun obresti kdaj lahko prišel prav: program je dopolnjen z izdelavo PDF dokumenta, katerega lahko pošljete po e-mailu, shranite za kdaj drugič ali natisnete.

Za tiste, ki ga še niste uporabljali: izračun obresti se izvede za določeno obdobje, torej vnesete začetni datum in saldo, ter končni datum. V to obdobje lahko vnesete do 15 sprememb v breme ali dobro. Izračun se izvaja po principu prvi datum da, zadnji ne. Lahko se uporabi konformni ali proporcionalni način izračuna obresti.

Izračun obresti - vnos podatkov

Izračun obresti - vnos podatkov

Izračun obresti - obračun

Izračun obresti - obračun

Izračun obresti - obračun v PDF obliki

Izračun obresti - obračun v PDF obliki

  • Share/Bookmark

Obrestno obrestni račun


V praksi se uporabljajo dve metodi za obračun obresti. Najbolj pogosta je proporcionalna ali enostavna metoda. To je navadni obrestni račun.

Obrestna mera je sestavljena z dveh podatkov : z procenta in števila dni v katerih se ta procent realizira. Če je obrestna mera 10% in velja za 365 dni, je pri proporcionalni metodi za en dan 1/365 od 10%, za 10 dni 10/365 od 10%… Se pravi sorazmerni del.

Pri obrestno obrestnem ali konformnem načinu je precej drugače. Tukaj se obračunane obresti takoj dodajo v osnovo za obračun za naslednje obdobje. Tako dobimo več obresti, če varčujemo daljši časa.

Razlika med obema obračunoma nastane, kadar se izračun obresti izvaja v krajših obdobjih kot je eno leto. Razlika sicer ni velika, vendar je pri visoki obrestni meri ali pri velikih zneskih kar občutna.

Izračun obresti

Razlika med obrestno obrestnim in proporcionalnim načinom obračuna obrest

Graf je narejen za 100% obrestno mero. Tako visoka obrestna mera je uporabljena, da je razlika bol očitna. Rdeča črta predstavlja proporcionalni način obračuna. Črta poteka ravno med 0 in 100%. Modra črta ponazarja obrestno obrestni način in poteka niže od rdeče. Seveda pa se pri 365 dneh združita pri 100%.

  • Share/Bookmark

Izračun obresti


Pred kratkim sem prenovil (praktično na novo naredil) program za izračun obresti. Prav vam lahko pride, če želite preveriti, če so vam pravilno obračunali obresti na TR-ju, ali če so vam pravilno izračunali zamudne obresti, ali če si želite izračunati obresti za vezana sredstva

Potrebni so sledeči podatki: obrestna mera, ali se naj uporabi konformni ali proporcionalni način izračuna obresti (sedaj je več v uporabi proporcionalni), začetni datum, začetni saldo in končni datum obračuna. Med začetnim in končnim datumom lahko dodate do 15 sprememb salda.

Upam, da bo komu v korist.

Izračun obresti

  • Share/Bookmark

Cena denarja je obrestna mera


Verjetno se bomo vsi strinjali, da je cena denarja opredeljena z časom in zneskom, kdaj in koliko denarja dobimo ter kdaj in koliko vrnemo. Običajno tej ceni pravimo obrestna mera. Vendar poleg obresti pogosto plačamo še razne stroške, ki seveda tudi vplivajo na ceno denarja. Tako ugotovimo, da pravega izraza za ceno denarja nimamo.

Še najbolj ustreza naziv je efektivna obrestna mera. V Excelu obstaja funkcija EFFECT. Ta funkcija preračuna obrestno mero pri uporabi proporcionalnega načina, v obrestno mero pri uporabi konformnega načina izračuna (o razlikah obeh načinov si lahko preberete na strani Razlika med proporcionalnim in konformnim izračunom).

Ta izračun Evropska Centralna Banka (ECB) opredeljuje kot anualizirana obrestna mera (Annualised agreed rate – AAR). ECB omenja tudi obrestno mero, v kateri so vračunani tudi stroški povezani z posojilom. Ta podatek imenuje stroškovna oz. efektivna obrestna mera (Annual percentage rate of charge – APRC).

Pustimo poimenovanje in se lotimo izračuna. Pravzaprav izračun ni možen, saj formula za izračun ne obstaja. Obstaja pa način, kako ta podatek poiščemo. Poiščemo ga tako, da vsa prejeta nakazila, in vsa dana plačila diskontiramo na isti dan. Diskontna stopnja, pri kateri je seštevek vseh diskontiranih nakazil in seštevek vseh diskontiranih vračil enak, je efektivna obrestna mera.

Izračun preprostega primera v Excelu lahko najdete na : How to calculate effective interest rate using Excel

Program za izračun tudi najbolj zapletenih primerov pa dobite na Izračun efektivne obrestne mere.

  • Share/Bookmark